Gast English


Album : Oude straten in Schiedam

Een album met afbeeldingen van plaatsen in of rond Schiedam waar familie gewoond heeft.

Blad : 2 3 4 5 6 7 8 9

vorig blad | volgend blad

Ingevoerd door Gijs van Rij

 

de Kortlandstraat

 
 

Paaltjesbuurt


Meerdere leden van de familie Jansen hebben in de Kortlandstraat gewoond.

Alhoewel niet helemaal in de Kortlandstraat zelf. Op nummer 5 stond namelijk niet gewoon een huis, maar was er een compleet buurtje. De huizen in dat buurtje hadden zogenaamde kleine nummering.
Het buurtje had officieel geen naam, maar de Schiedammers verzonnen er zelf wel wat op. Het buurtje stond overal bekend als de Paaltjesbuurt.


Zo woonde in 1929 de familie van Theo Jansen op 5 klein 2. En zijn moeder de weduwe Pietje Jansen-Schaap woonde tegenover op 5 klein 3 van 1903 tot 1930.
Daarnaast op 5 klein 5 woonde trouwens al eerder van 1897 tot 1904 de weduwe Jansen-Bakkers. Geen directe familie overigens.

Het buurtje bestaat tot op de dag van vandaag nog.
Evenals een vergelijkbaar buurtje op nummer 15.
 
 
klik op een foto om te vergroten
Klik op de foto voor vergroting
 
Uitgebreide beschrijving
 
Voeg zelf een opmerking toe

 
 
Fragment kaart Gemeentewerken Schiedam uit 1907
klik op een foto om te vergroten
Klik op de foto voor vergroting
foto Reprint Archief Schiedam
 
Op dit fragment is het gebied te zien tussen Vlaardingerdijk en West-Frankelandsestraat.
Rechts boven is nog net de Nieuwe Haven te zien en Links boven de Vlaardingerdijk die dan nog geheel onbebouwd is.

Diagonaal door het beeld loopt de Mariastraat. Verder is nog te zien de Kortlandstraat - inclusief de hofjes op nummer 5 en nummer 15 - die hier nog doodloopt op de weilanden.

De Vriendschapstraat loopt nog helemaal door tot onder aan de Vlaardingerdijk. Later zal deze uitkomen op de Gordonstraat. Ondertussen is deze straat in zijn geheel verdwenen.
De vriendschapstraat loopt hier ook nog achterlangs de tuin met vijver en gebouwen van de sociŽteit "de Vriendschap".

Het begin van de West Frankelandsestraat en de Mariastraat waren merendeels bebouwd met fabriekspanden. Voornamelijk branderijen.
 
Uitgebreide beschrijving
 
Fenny Scholte
Mijn oom Bram Scholte is in de Mariastraat 10 geboren in 1915. Leuk hier oude foto's te zien. Met vriendelijkr groet, Fenny Scholte
Voeg zelf een opmerking toe

 
Foto wordt ook getoond in album:
    Oude straten in Schiedam Blad 5
    Oude straten in Schiedam Blad 6
 
 
Paaltjesbuurt in 2012
klik op een foto om te vergroten
Klik op de foto voor vergroting
 
Doorkijkje in de Paaltjesbuurt in 2012. Gezien vanaf de Kortlandstraat richting de Fabristraat.
 
Uitgebreide beschrijving
 
Voeg zelf een opmerking toe

 
 
Klein nummering even nummers
klik op een foto om te vergroten
Klik op de foto voor vergroting
 
Uitgebreide beschrijving
 
Voeg zelf een opmerking toe

 
 
Kortlandstraat 5 klein 2
klik op een foto om te vergroten
Klik op de foto voor vergroting
 
In dit huis Kortlandstraat 5 klein 2 heeft het gezin van Theo Jansen en Wilhelmina Gerardina Wasman gewoond rond 1929.
 
Uitgebreide beschrijving
 
Voeg zelf een opmerking toe

 
 
Klein nummering oneven nummers
klik op een foto om te vergroten
Klik op de foto voor vergroting
 
Uitgebreide beschrijving
 
Voeg zelf een opmerking toe

 
 
Kortlandstraat 5 klein 3
klik op een foto om te vergroten
Klik op de foto voor vergroting
 
In dit huis kortlandstraat 5 klein 3 heeft Pietje Schaap weduwe van Gerrit Jansen gewoond van 1903 tot aan haar dood.
 
Uitgebreide beschrijving
 
Voeg zelf een opmerking toe

 
 
Nummer 5 klein 5
klik op een foto om te vergroten
Klik op de foto voor vergroting
 
Hier heeft Petronella Johanna Maria Bakkers gewoond. De weduwe van Govert Aardsche Jansen.
 
Uitgebreide beschrijving
 
Voeg zelf een opmerking toe

 
 
De Paaltjesbuurt circa 1907
klik op een foto om te vergroten
Klik op de foto voor vergroting
 
Een doorkijkje van de Paaltjesbuurt gezien vanaf de Fabristraat richting Kortlandstraat.

In het rijtje rechts woonden de weduwen Jansen-Schaap en Jansen-Bakkers. Die laatste was op het moment dat deze foto genomen werd net verhuisd naar om de hoek Kortlandstraat nummer 17.
Links achteraan kwam later het gezin van Theo Jansen te wonen.


Op de achtergrond is de bebouwing van de Kortlandstraat te zien. Dat waren toentertijd nog branderijen staande aan de West Frankelandsestraat (toen nog West Frankelandschelaan geheten). Zo is meteen duidelijk waarom deze hofjes gebouwd werden: huisvesting voor brandersknechten.

Al rond de oorlog werden deze branderijen grotendeels afgebroken en vervangen door woonhuizen. Die woonhuizen waren opmerkelijk groot en licht ten opzicht van deze hofjeswoningen.
 
Uitgebreide beschrijving
 
Voeg zelf een opmerking toe

 
 
De Paaltjesbuurt
klik op een foto om te vergroten
Klik op de foto voor vergroting
 
Doorkijkje in de Paaltjesbuurt vanaf de Fabristraat. Achteraan zijn de huizen in de Kortlandstraat zelf zichtbaar.

Deze foto is min of meer op dezelfde plaats gemaakt als de foto uit 1907. Achteraan is nu het 'nieuwe' huizenblok aan de West Frankelandsestraat zichtbaar.

Groot, hoog en veel ramen ten opzichte van de oude bebouwing.
 
Uitgebreide beschrijving
 
Voeg zelf een opmerking toevorig blad | volgend blad