[Terug]

[Zoeken]
[Login]
[LoginGroep]
[Jezelftoevoegen]
[Wijzig]
[Wijzig details]
[Schema]
[+Groep]
[+Persoon]
[+Vader]
[+Moeder]
[+Partner]
[+Kind]
[Language]

Een Groep Maken
Het Eerste Begin
Personen invoeren
Personen wijzigen
Personen Schema
Over Rechten
Foto Toevoegen

[E-mail naar de beheerder]

Waarom een Familytree

Dit Familytree systeem is ingericht om persoonsgegevens (Naam en geboortejaar) in een hiërarchie zichtbaar te maken op het internet. Naast de eigen gegevens, is het mogelijk om aan te geven welke relaties er met andere personen bestaan: Vader, Moeder Partners en kinderen.

De bezoeker kan navigeren van de ene persoon naar de andere via links, waardoor het mogelijk is een beeld van een gehele familie te krijgen. Daarnaast is het ook mogelijk om een schematisch overzicht van de naaste familie te krijgen. In één oogopslag is dan te zien wie de grootouders zijn tot en met de kleinkinderen. Ook in dit schema is het mogelijk om te springen van de ene persoon naar de andere.

Naast de persoonsgegevens, is het mogelijk om één of meerdere foto's op te nemen. Hierdoor krijgt de bezoeker meteen ook een indruk hoe de personen er (momenteel) uitzien. Die foto's kunnen regelmatig vernieuwd worden, om de actualiteit op de voet te volgen.

Het is ook mogelijk om adres gegevens op te nemen. Hierdoor kan het systeem meteen als een telefoon klapper functioneren.
Die adresgegevens zijn beperkt zichtbaar: naam, geboortejaar en foto's zijn altijd zichtbaar.

Wat is er mogelijk

Er kunnen personen ingevoerd worden, met daarbij eenvoudige persoonsgegevens zoals volledige naam en geboortedatum. Naast deze gegevens kunnen e-mail, adres en telefoonnummer ingevoerd worden. De zichtbaarheid van deze gegevens is afhankelijk van de ingestelde groepsrechten.
Daarnaast kunnen er foto's gekoppeld worden aan een persoon, met een maximale resolutie van 350x350 pixels. Voor groepsportretten (trouwfoto's) is het ook mogelijk om dezelfde foto aan meerdere personen te koppelen.

Verder is de structuur zo eenvoudig mogelijk gehouden. Er kunnen zoveel records gekoppeld worden als maar mogelijk is. Hiermee kan de relaties tussen de verschillende personen aangegeven worden; er wordt daarbij verder niet op consistentie gecontroleerd.

Hoe moet ik beginnen

De eerste actie die uitgevoerd moet worden, is het invoeren van de eigen naam/gegevens.
Dit is niet alleen noodzakelijk om in het familieschema te passen, maar ook omdat bij die eerste gegevens wat extra informatie wordt opgeslagen. Hiermee kan het systeem de gebruiker altijd herkennen en aan de hand daarvan de rechten en plichten aanpassen; die eerste gegevens functioneren dan als een gebruikers account.

Check met de Zoek functie vooraf of je gegevens al niet ingevoerd zijn door iemand anders. Per slot is iedereen familie van elkaar, en een familielid kan je al ingevoerd hebben in het systeem.
Is dat niet zo, ga dan vanaf de Homepage naar de [Jezelf toevoegen] optie.
Er verschijnt dan een pagina waarop alle gegevens ingevuld kunnen worden.
Één van de gegevens die hier opgegeven moeten worden, is een wachtwoord.
Dit is je persoonlijke wachtwoord voor dit account.

Dit wachtwoord heb je later nodig om de [login] functie uit te kunnen voeren. Verder wordt er meteen een systeemnummer weergegeven. Ook dit systeemnummer is later nodig om de [login] functie goed uit te kunnen voeren. Onthoud dat wachtwoord en systeemnummer dus goed: je zult het later nodig hebben.
Als deze gegevens opgeslagen zijn in de database, zal het systeem een e- mail versturen naar het opgegeven e-mail adres.
In die e-mail wordt een Link opgegeven.
Bezoek die Link (door er op te klikken of door de URL te kopiëren naar je browser).
Zolang die URL niet bezocht is, zullen je gegevens onvindbaar zijn voor anderen.

Hieruit blijkt dus wel dat het alleen mogelijk is jezelf in te voeren in het systeem als je de beschikking hebt over een geldig e-mail adres.

Vervolgens zul je voor verdere activiteiten moeten inloggen met je gebruikers account. Je kunt dat doen door de Link uit de e-mail te volgen (je wordt dan automatisch ingelogd), of door op de Homepage de optie [login] te kiezen.

Voordat je andere personen gaat toevoegen, zal je eerst de groepsrechten moeten regelen (als je daarmee wil werken). Alle personen die je aanmaakt vanuit jouw eigen gegevens, zoals ouders en kinderen, krijgen namelijk automatisch dezelfde groepsrechten.
Regel dat dus meteen goed, dan hoef je daar later niet meer naar om te kijken. Vergeet je deze stap, dan hebben alle personen die je toevoegt geen groepsrechten.
Je kunt jezelf het recht van een bestaande groep geven, of je kunt zelf een groep maken.

Vervolgens zul je jezelf aan zo’n groep (bestaand of zelf ingevoerd)  moeten koppelen (zie een groep koppelen).

Nu zal je jezelf als nieuw toegevoegde persoon moeten koppelen aan al eerder ingevoerde familieleden. Op die manier neem je een plaats in het FamilieWeb in. Alle personen die later aan jou gekoppeld worden, zijn dan ook via jou gekoppeld aan het grote FamilieWeb.

Is dat allemaal geregeld, dan kunnen er andere personen opgevoerd worden door de [+vader] [+moeder] [+partner] en [+kind] functies te gebruiken. Die functie wordt steeds uitgevoerd ten opzichte van de getoonde persoon. Door zo te bewegen tussen de ingevoerde personen, is het dus mogelijk om langzamerhand een FamilieWeb aan te leggen.

Als er een persoon ingevoerd is, kan er via de [wijzig] functie ook een foto gekoppeld worden. Zie foto toevoegen

[Terug]

Personen invoeren

De meest eenvoudige manier om personen in te voeren, is via de [wijzig] functie bij de persoonsgegevens van een al bestaande persoon.
Zorg er voor dat de juiste persoon afgebeeld wordt op het scherm, bijvoorbeeld via de zoek functie. Klik dan vervolgens op de [wijzig] functie. Hierdoor verschijnt het wijzigingen scherm. Bovenin de knoppen balk verschijnen dan tevens de functies [+vader] [+moeder] [+partner] en [+kind]. Deze functies voegen een persoon toe aan het bestand, en zorgen meteen voor de juiste koppelingen met de persoon die nu afgebeeld wordt.

Het is ook mogelijk om personen toe te voegen via de [+persoon] functie in de home page. De persoon die dan toegevoegd wordt, is niet gekoppeld aan andere personen. Hij of zij moet dan later via de [wijzig] functie alsnog gekoppeld worden aan andere personen.Deze functie is eigenlijk alleen noodzakelijk om een nieuwe familietak te koppelen aan het bestaande FamilieWeb.

[Terug]

Details wijzigen

Van Personen in de database worden een aantal gegevens opgeslagen. Dit zijn de standaard gegevens als voornaam, roepnaam en familienaam. Deze worden aan de bezoekers ook steeds weergegeven in twee mogelijke formaten: <roepnaam> <familienaam> of <voornamen> (<roepnaam>) <familienaam>.
Verder wordt ook de geboortedatum en plaats en eventueel plaats en datum van overlijden opgenomen.
Daarnaast wordt er nog opgenomen of de persoon een man of vrouw is en welk beroep de persoon heeft/had.

Verder is het nog mogelijk om speciale gegevens als adres, e-mail en telefoonnummer op te slaan. Of deze gegeven ook getoond worden is afhankelijk van de groep waarin personen zijn opgenomen.

Deze functie kan bereikt worden via de [wijzig] functie van het Personen detail scherm. In de knopenbalk verschijnt de functie [Wijzig details] . Door deze functie te gebruiken, verschijnt er een invulscherm waarin alle details van de persoon getoond en gewijzigd kunnen worden.

[Terug]

Login

Bij de  Login functie verschijnt er een scherm waar systeemnummer en wachtwoord ingevuld moeten worden.
Als dat correct gedaan wordt, verschijnt bovenin het scherm je naam en geboortedatum. Je bent nu bekend in het systeem, en je kunt nu je gegevens wijzigen, Foto´s en andere personen toevoegen.

Het systeemnummer kan opgezocht worden met de Zoek functie. Je kunt zo jezelf opzoek en de gegevens op het scherm weergeven. Één van de gegevens in het scherm is het systeemnummer.

Als het scherm met de eigen persoonsgegevens in beeld is, is er in de knoppenbalk een knop [dit ben ik] zichtbaar. Als je daar op klikt, kan meteen het wachtwoord ingevoerd worden om in te loggen. Het systeem vult dan automatisch het systeemnummer in.

[Terug]

LoginGroep

Bij de  Login Groep functie verschijnt er een scherm waar een groep geselecteerd kan worden en vervolgens het bijbehorende wachtwoord.
Als dat correct gedaan wordt, verschijnt bovenin het scherm de groepnaam. Je kunt nu gegevens bekijken met de rechten van de gekozen groep.
Het is nu niet mogelijk om gegevens te wijzigen.  Dat kan alleen als er met het account ingelogd wordt.

[Terug]

Jezelf toevoegen

[Jezelf toevoegen]

De eerste actie die uitgevoerd moet worden, is het invoeren van de eigen naam/gegevens.
Dit is noodzakelijk, omdat het systeem je moet kunnen herkennen.

NB Check met de Zoek functie vooraf of je gegevens al niet ingevoerd zijn door iemand anders: per slot is iedereen familie van elkaar.

Is dat niet zo, ga dan vanaf de Homepage naar de [Jezelf toevoegen] functie.
Er verschijnt dan een pagina waarop alle gegevens ingevuld kunnen worden.
Naast de gegevens die voor ieder ander opgegeven kunnen worden, zijn er hier twee extra items die persé ingevuld moeten worden.
Dit is je persoonlijke wachtwoord en een geldig e-mail adres.

Dit wachtwoord heb je later nodig om de [login] functie uit te kunnen voeren, onthoud het dus goed.

Als deze gegevens opgeslagen zijn in de database, zal het systeem een e-mail versturen naar het opgegeven e-mail adres.
In die e-mail wordt een Link opgegeven.
Bezoek die Link (door er op te klikken of door de URL te kopiëren naar je browser).
Zolang die URL niet bezocht is, zullen je gegevens onvindbaar zijn voor anderen.
Als je de URL bezoekt, zul je merken dat je meteen bent ingelogd in het systeem: Bovenin het scherm verschijnt niet de standaard aanduiding 'Gast, maar je eigen naam en geboorte datum. Je bent nu bekend bij het systeem en kunt naar hartelust personen toevoegen en wijzigen.

[Terug]

Personen wijzigen

De gegevens van opgenomen personen kunnen achteraf volledig gewijzigd worden.
Als een door jou zelf ingevoerde persoon afgebeeld wordt op het scherm, verschijnt de [wijzig] functie in de knoppenbalk. Wanneer daar op geklikt wordt, verschijnt het scherm 'wijzig persoon gegevens' op het scherm. Hier kunnen alle koppelingen met ander personen gemaakt en verbroken worden. Ook is het mogelijk om hier de bijbehorende foto's aan te passen.

Hier vandaan is ook de [Wijzig details]  functie bereikbaar. Hier kunnen de persoonsgegevens als naam, geboortedatum, adres etc. aangepast worden.

Ook is hier de [delete] functie bereikbaar. Hiermee wordt de getoonde persoon (na bevestiging) verwijderd uit het bestand, inclusief alle koppelingen, foto's etc.

De opgenomen gegevens als naam, geslacht, beroep, geboorte jaar en datumoverlijden evenals alle foto's zijn altijd voor iedereen zichtbaar.
De volledige geboortedatum is alleen zichtbaar als de datum overlijden is ingevuld, of als de persoon tot dezelfde groep behoort als de beschouwer.

Voor mensen die niet te veel informatie op het internet willen laten zien is het mogelijk om de gegevens als ‘beperkt’ aan te merken. Op de pagina’s verschijnt dan alleen de voornaam en familienaam. Geboortejaar, -plaats en beroep blijven dan achterwege.

Het is ook mogelijk om personen op te nemen die helemaal niet getoond willen worden op het Internet. Hiervoor kan het item ‘Verbergen’ aangevinkt worden.

Zie hiervoor ook Privacy .

[Terug]

Personen koppelen

Familytree werkt met links tussen de verschillende ingevoerde personen. Via deze links is het mogelijk om de genealogie (met foto's) zichtbaar te maken.

Normaal gesproken worden die links automatisch gemaakt als de [+vader] [+moeder] etc. functies gebruikt worden. Soms moet er echter een relatie aangegeven worden met al door anderen ingevoerde personen.
Soms moet er ook een persoon ingevoerd worden via de [+persoon] functie: deze worden standaard nergens aan gekoppeld.
Om deze personen alsnog te kunnen koppelen, kan er via de [wijzig] functie een andere persoon gekoppeld worden. Personen kunnen gekoppeld worden als ouders, partners en kinderen.

Om te kunnen koppelen is het nodig dat het systeemnummer van de te koppelen partij ingevoerd wordt. Zoek dat nummer dus eerst op voor de koppel functie uitgevoerd wordt. Bedenk daarbij dat een koppeling vanaf beide zijden aangemaakt kan worden. Dat laatste gaat alleen niet op als er gekoppeld moet worden aan een door een ander ingevoerde persoon.
Er kunnen zoveel koppelingen aangemaakt worden, als maar wenselijk zou kunnen zijn: er wordt nergens op aantallen of sekse gecontroleerd.
Het is mogelijk om te koppelen aan elk persoon in de database, maar de andere partij kan op eigen initiatief de koppeling weer ongedaan maken.

Dit is dus hét moment om wereldkundig te maken dat je het kind bent van die vader die je nooit heeft willen erkennen: maar die vader kan altijd die claim ongedaan maken.
(Je kunt wel als eerste die vader invoeren: je bent dan ‘eigenaar’ en hij kan daar dan zelf niets meer aan veranderen).

[Terug]

Een groep aanmaken

Er kunnen nieuwe groepen aangemaakt worden met de [+Groep] functie van de home pagina. Wanneer deze functie gebruikt wordt, met er een groep naam opgegeven worden en een daarbij behorend wachtwoord. Iedereen die zichzelf later wil koppelen aan deze groep zal het bijbehorende wachtwoord moeten opgeven.

Nadat de groep is ingevoerd, zal je jezelf (en anderen) moeten koppelen aan deze groep.

[Terug]

Een groep koppelen

Dat doe je via de [Wijzig] functie van het detailscherm.

Er verschijnt dan een pagina met verschillende mogelijkheden voor het wijzigen van de gegevens. Helemaal onderaan zijn twee venstertjes zichtbaar. Het bovenste venstertje toont alle beschikbare groepen. Het onderste toont de groepen waaraan de persoon al gekoppeld is: in het begin dus aan geen enkele groep. Je selecteert nu in het bovenste venstertje de groep waaraan je de persoon wilt koppelen, en klikt vervolgens op [koppelen].

Er verschijnt dan een scherm, waarop je het wachtwoord voor die groep in moet geven. Als dat correct gedaan wordt, is de persoon voortaan gekoppeld aan die groep. Als er gekoppeld wordt aan een groep waaraan de persoon die de koppeling uitvoert al gekoppeld was, dan hoeft er geen wachtwoord ingegeven te worden. Je kunt dus je ‘eigen’ rechten zonder wachtwoord ‘uitdelen’.

Als er groepen gekoppeld zijn aan een account, dan zal er bij het inloggen steeds opnieuw aan dezelfde groepen gekoppeld worden.

[Terug]

Language

Het is mogelijk om binnen Familytree de taal van de interface in te stellen.
Er verschijnt bij het gebruik van deze functie een scherm, waar de gewenste taal ingesteld kan worden.
Momenteel is de keuze:
Nederlands
Engels
Engels USA (Engelse interface met datum formaat mm/dd/yyyy)

[Terug]

Zoeken

Met het zoekscherm is het mogelijk om de database te doorzoeken op personen.
In de verschillende velden kunnen zoek argumenten ingegeven worden.
Door vervolgens op [verstuur] te klikken wordt de zoekopdracht in het systeem uitgevoerd.
Als resultaat verschijnt er dan een scherm waarop kort de gegevens en foto's van de gevonden personen zijn weergegeven. Door op zo'n regel te klikken, springt het programma naar het detailscherm van die persoon.

Worden er geen personen gevonden dan verschijnt de mededeling "Geen familieleden gevonden".

Bedenk wel dat als er meerdere zoekargumenten tegelijkertijd gebruikt worden, deze allemaal tegelijkertijd van toepassing moeten zijn op de te vinden personen.
Een zoekopdracht met Geboortejaar 1950 en Overlijdensjaar 1948 kan dus geen resultaat opleveren.

Er is ook de speciale functies [Alles door mij ingevoerd] die een lijst geeft van alle door jezelf ingevoerde personen.

[Terug]

Over Rechten

Dit systeem is bereikbaar via internet.
Dat is wel is waar heel gemakkelijk, maar heeft ook een vervelende consequentie: iedereen kan er namelijk bij.
Daarom moet er bij een systeem dat via internet gewijzigd kan worden, een vorm van beveiliging ingebouwd worden.

In dit systeem zijn twee vormen van beveiliging ingebouwd, die beide een ander doel dienen.

De eerste beveiliging is de bescherming van de ingevoerde gegevens. Het is alleen voor de persoon die de gegevens heeft ingevoerd, mogelijk om die gegevens later ook weer te wijzigen of te verwijderen. Om gegevens te kunnen wijzigen is het dus noodzakelijk dat er eerst ingelogd wordt. (zie de [login] functie )
Ben je eenmaal ingelogd, dan is het mogelijk om de gegevens van alle door jou ingevoerde personen te wijzigen.

De tweede beveiliging, is de bescherming via groepen.
Bij de persoonsgegevens, zijn onder andere opgenomen adres, telefoonnummer en e-mail adres. Het is lang niet altijd gewenst dat deze informatie voor de hele internet gemeenschap zichtbaar is.
Om die informatie selectief te kunnen tonen aan bekenden, zijn er gebruiksgroepen mogelijk. Elke persoon kan gekoppeld worden met één of meerdere groepen.
Als de gegevens bekeken worden door een persoon die verbonden is aan dezelfde groep, dan is de informatie zichtbaar. Zoniet, dan wordt die informatie niet getoond.

De opgenomen gegevens als naam, geslacht, beroep, leeftijd en datumoverlijden evenals alle foto's zijn altijd voor iedereen zichtbaar.
De volledige geboortedatum is alleen zichtbaar als de datum overlijden is ingevuld, of als de persoon tot dezelfde groep behoort als de beschouwer.

Voor mensen die niet te veel informatie op het internet willen laten zien is het mogelijk om de gegevens als ‘beperkt’ aan te merken. Op de pagina’s verschijnt dan alleen de voornaam en familienaam. Geboortejaar, -plaats en beroep blijven dan achterwege.

[Terug]

Privacy

Op de hier opgeslagen gegevens is de richtlijn van het Centraal orgaan Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Daarom is er op iedere pagina waar gegevens afgebeeld worden, een link aanwezig waarmee een bezoeker een bericht kan versturen naar de beheerder van de gegevens dan wel de webmaster om te vragen de gegevens niet langer op het Internet te tonen. (Dat e-mail adres wordt overigens niet getoond!)

Wanneer een persoon daarom vraagt, dan kan er in de gegevens van die persoon een simpel item aangevinkt worden. Hierdoor zijn onmiddellijk de gegevens voor personen van buitenaf onbenaderbaar. In het relatieschema verschijnt dan de neutrale term ‘Persoon’ zonder verdere aanduiding.  Maar de beheerder van de gegevens kan de gegevens nog steeds bekijken voor referentie.
Bovendien zorgt de software er dan voor dat de niet langer getoonde gegevens zo snel als maar mogelijk is verdwijnen uit de resultaten van de zoekmachines.

[Terug]

Foto toevoegen

Er kunnen verschillende foto's toegevoegd worden.
Voor de digitale afbeeldingen kunnen diverse gangbare formaten gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld JPG, GIF, BMP, TGA, TIF, PNG etc.
Foto's zullen bij het invoeren automatisch terug gebracht worden naar een maximaal formaat van 350x350 pixels. Dit formaat is ruimvoldoende voor portretten: vakantiefoto's worden daardoor onduidelijk. Globaal gesproken is een gedigitaliseerde pasfoto (300 dpi) uitstekend te gebruiken.

De handelingen die verricht moeten worden voor het toevoegen van een foto zijn de volgende:
In het detailscherm moet de [Wijzig] functie gekozen worden. Er verschijnt dan een scherm met aan de rechterkant de mogelijkheid om een foto in te voegen.
Eerst moet via de Browse/Blader knop een digitale afbeelding op de eigen computer gekozen worden. Als de naam van het fotobestand bekend is, kan die naam ook meteen (inclusief volledig pad) ingevoerd worden in het tekst veld.
Als dat gedaan is, moet er op de [Voeg Foto toe]  knop geklikt worden. Hiermee wordt de foto verstuurd naar de server en daar vervolgens (eventueel) aangepast en gekoppeld.
Als de foto gekoppeld is, springt het scherm terug naar het detailscherm waarbij de foto meteen zichtbaar is.

Bij de ingevoerde foto kan een tekst toegevoegd worden, die eventueel de situatie op de foto kan verduidelijken.
Als er al een foto toegevoegd is, kan er een tweede toegevoegd worden, of de al eerder ingevoerd foto kan overschreven worden met een ander exemplaar. Tot slot is het ook mogelijk om een ingevoerde foto te verwijderen.

Het is ook mogelijk om een foto met daarop twee of meer personen (bijvoorbeeld een trouwfoto) te koppelen aan meerdere personen.
Voeg daarvoor eerst een foto toe volgens bovenstaande procedure. Vervolgens kan door het invullen van het systeemnummer van de andere partij, de foto ook gekoppeld worden aan die andere persoon.
Hou er wel rekening mee dat vanaf dat moment vanuit die andere persoon (eventueel ingevoerd door iemand anders) de foto ook gewijzigd en verwijderd kan worden.
Het is niet toegestaan (en niet mogelijk) de foto te verwijderen door alle koppelingen met die foto te verwijderen. Daarvoor moet de functie [verwijder deze foto] gebruikt worden.

[Terug]

Personen Schema

Als in het Detail scherm op de functie [Schema] wordt geklikt, wordt de getoonde persoon in schema vorm getoond.In dit scherm wordt de afgebeelde persoon weergegeven in relatie tot de rest van zijn/haar familie.

Weergegeven worden de ouders en grootouders, de partners, kinderen (met hun partners) en de kleinkinderen.

Er kan gesprongen worden in het schema, door steeds op een andere foto/naam te klikken. Deze persoon zal dan als centrum van het nieuwe schema getoond worden.

[Terug]

Home Page

Het startscherm van het programma. Hier wordt een willekeurige selectie getoond van de in de database aanwezige foto's. Door op één van de foto's te klikken, springt het programma meteen naar het detailscherm van de bewuste persoon.

Hier vindt u (afhankelijk van de situatie) de functies:

[Home] Deze pagina
[Zoeken]
[Login]
[LoginGroep]
[ikZelf] Een sprong naar het detailscherm van jezelf
[+Groep]
[+Persoon]
[Jezelftoevoegen]
[Language]
[Help] Dit Helpscherm

[Terug]

Detail Scherm

Dit scherm geeft alle details weer van een persoon. Vanaf dit scherm kan er gesprongen worden naar andere familieleden. De functies om gegevens van familieleden te wijzigen of toe te voegen, zijn alle vanaf dit scherm (via de [wijzig] functie) bereikbaar.

Hier vindt u (afhankelijk van de situatie) de functies:

[Home]
[Dit ben ik] de [Login] functie waarbij er ingelogd wordt als de getoonde persoon. Alleen het wachtwoord moet nog worden ingegeven.
[Zoeken]
[Wijzig]
[Ingevoerd door] Spring naar detailscherm van de 'eigenaar' van deze gegevens
[Schema]
[Markeer] Zet naam en systeemnummer in de kop als 'reminder'
[Language]
[Help] Dit Helpscherm

[Terug]

Wijzig

Op dit scherm kunnen de relaties van de getoonde persoon met ander personen gemaakt en verbroken worden. Hier kunnen foto's toegevoegd en verwijderd worden.

Hier vindt u (afhankelijk van de situatie) de functies:

[Home]
[Terug] sprong terug naar het detailscherm
[Wijzig details]
[+Vader]
[+Moeder]
[+Partner]
[+Kind]

De [+] functie is dezelfde functie als [+Persoon] van de homepage: alleen wordt hierbij meteen de koppeling met de huidige (getoonde) persoon geregeld

[Delete] verwijderen (na bevestiging) van de getoonde persoon met alle relaties en foto's.
[Language]
[Help] Dit Helpscherm

[Terug]

[E-mail naar de beheerder]